Teletina

//Vino je intelektualni dio obroka, dok je meso materijalni dio. Alexandre Dumas (1802-1870)//

//Nema čovjeka koji  će jesti biljke ako može jesti meso. Latinska izreka//

ODRESCI

Prethodni
« Prethodni
Slijedeći
Slijedeći »